MediterraneanRentals > Calau pis 2
  1. Fotos
  2. Ubicació
  3. Les Condicions De Lloguer
  4. Vídeo


Reserva.- Serà considerada en ferm, en el moment que li notifiquem que hem rebut els diners de la paga i senyal.

Preu.- El preu del lloguer inclou els consums d'aigua, gas, electricitat i despeses de comunitat.

Entrega de claus el dia .- A la nostra oficina. De dimarts a dissabte a partir de les 16 hores. Diumenges i festius de 11 a 14 hores i dilluns contactar amb l'agència

Finques Frigola no es compromet a mantenir la reserva si l'allotjament no s'ha ocupat dintre de les 48 hores següents a l'hora prevista d'arribada, a menys que s'hagi notificat per escrit. En qualsevol cas l'escurçament de l'estada no donarà dret a cap reemborsament de l'import del loguer.

El dipòsit de garantia.- S'haurà d'efectuar obligatòriament en el moment de la recollida de claus en metàl.lic o mitjançant xec conformat. No s'accepten Targetes de Crèdit en el moment de l'arribada.

Dipòsit de garantia.- És de euros i serveix per garantir possibles desperfectes ocasionats pel llogater i serà retornat com a màxim en el plaç de 7 dies desprès de la seva sortida, en efectiu o tranferència bancària.

Devolució de les claus.- A les 10 hores del dia . Diumenges i festius a les 11 hores.

Neteja.-S'entregarà en les degudes condicions de neteja, i el llogater haurà de tornar-lo net, recollit i sense les escombreries. En cas contrari se l'hi facturarà l'import de la netaja.

Capacitat: La capacitat màxima de l'allotjament És de persones , sense que en cap cas es pugui sobrepassar.

Equipament: Les vivendes estan equipades amb llençols, mantes, cobrellits i coixineres, no disposen per tant de tovalloles, ni estovalles, ni tovallons ni draps de cuina.

Animals domèstics: De no especificar-se el contrari, no es permetrà l'entrada als allotjaments d'animals domèstics.

Gas: En les vivendes que disposin de gas butà, serà el llogater qui s'encarregarà del subministrament, però el seu import serà a càrrec de l'Agència.

Piscines: Les piscines comunitàries solen estar obertes des de mitjans de Juny a finals de Setembre, depenent dels acords que hagin adoptat les respectives comunitats.

Finques Frigola no serà responsable:

- Dels robatoris o danys que puguin patir els llogaters durant l'estada.

- Del funcionament de les piscines, ja sigui degut al sistema de filtració, o l'escurçament del període d'obertura de les piscines que siguin comunitàries.

- Dels talls de subministrament d'aigua, gas, electricitat, imputables a les companyies, i de conexió a internet, si es disposa d'aquest servei.

- Dels sorolls per obres, locals, o vivendes properes.

- Del tancament o limitació d'acés a qualsevol de les platges per part d'algun estament oficial.

- Dels retards en les reparacions dels electromèstics existents en la vivenda, per part dels serveis tècnics oficials de les marques.

Política de Cancelacions: (només per el cas de no contratar l'aseugrança d'anul.lació) Les indemnitzacions que s'aplicaran sobre els preus totals dels lloguers seran les següents:

- Fins a 90 dies abans del dia d'arribada, el 5%, amb un mínim de 50 euros.

- Entre 89 i 30 dies, el 20% amb un mínim de 50 euros.

- Entre 29 i 8 dies, el 40% amb un mínim de 50 euros.

- Menys de 8 dies el 100%.

- Les cancel.lacions s'hauran de notificar per e-mail, obligatioriament al correu cancelaciones@finquesfrigola.com.

Extres no inclosos.- en el preu del lloguer, sempre i quant estiguin permesos i autoritzats per Finques Frigola (tarifes per setmana):

- Animals domèstics: 60 euros (sempre amb autorització)

- Llit extra: 60 euros

- Bressol: 40 euros

- Neteja: es cobrarà la neteja de la vivenda si aquesta no es deixa en les degudes condicions.

Podran ser causa de desallotjament i sense dret a reemborsament de l'import del lloguer:

- Sobrepassar el número màxim de persones

- La presència d'animals domèstics no autoritzats

- Les conductes inadequades dels llogaters, tals com provocar sorolls excessius i repetits que molestin el veïnatge.

- El deteriorament dels béns llogats

- No respectar repetidament les normes de comunitat- 3 habitacions i 3 banys
- 150 m2 - segon pis - zona centre
- A 10 metres de la platja
- 6 llits individuals i 1 plegatí individual